Teamversnellers

 

Herken je dit?

  • Na 1 uur discussiëren zijn we toe aan het besluit en komt er opeens iemand met een totaal nieuw en afwijkend standpunt.
  • Medewerkers kunnen aangeven wat ze van een idee vinden. Het zijn altijd dezelfden die reageren.
  • We hebben afgesproken dat afspraak = afspraak. In de praktijk worden de afspraken verschillend uitgevoerd of gesaboteerd
  • Hoe kom je tot krachtige besluiten die werkelijk gedragen worden door iedereen?
  • Hoe haal je boven water wat er echt wordt gedacht?

De teamversnellers richten zich op het verbeteren van de prestaties en de samenwerking van een team. Een groot deel van het werken in teams bestaat uit het met elkaar afstemmen en het nemen van beslissingen. En dan is het nog de kunst dat betrokkenen daar ook naar gaan handelen. De manier waarop een besluit tot stand komt, is niet altijd even effectief, waardoor er mogelijk kan worden vertraagd, gezucht en gesaboteerd.

In de dynamiek van groepen gebeurt veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen of denken dat men hun mening negeert. Wanneer de ideeën die ingaan tegen het meerderheidsstandpunt geen ruimte krijgen, gaat het wringen. We spreken hier vaak niet rustig en openlijk over, maar hebben allerlei manieren om ‘onderhuids’ en in de ‘onderstroom’ tegen te werken . We mopperen en roddelen bijvoorbeeld wel op de gang of bij het koffieapparaat,  maar tijdens de vergadering houden we onze mond. Of we zeggen ja tegen een voorstel, maar doen nee en we verzinnen allerlei smoesjes waarom het toch niet kan.

Wat is de aanpakAfbeeldingsresultaat voor teambuilding

Als teamcoach heb ik ervaren dat de methode van de Deep Democracy zeer waardevol en effectief is. Deep Democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Deze methodiek  versterkt een gedragen besluitvorming, omdat het actief op zoek gaat naar ‘het andere geluid’, naar de wijsheid van de minderheid. Deep Democracy poetst en poldert geen verschillen weg, maar zoekt ze juist om te voorkomen dat stemmen verloren gaan of dat weerstand tegen besluiten overgaat in sabotagegedrag zoals roddel, cynisme en afhaken. Want krachtige besluiten ontstaan door gebruik te maken van de hele diversiteit aan overtuigingen, opvattingen en emoties. Conflicten zijn daarbij essentieel. Liever knallen dan uiteenvallen! . Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen vanuit andere perspectieven. Door grondigere besluiten neemt de daadkracht toe. Beter enkele goede afspraken in plaats van een waslijst van afspraken die niet worden opgevolgd.

Tegen de tijd dat de verschillen en botsende meningen boven water komen drijven, is er vaak al een diepere kloof onstaan tussen het meerderheids- en het minderheidsstandpunt. Met gedoe, gemopper en ruzie op het werk. In elk team speelt een dergelijke dynamiek. Om escalatie te voorkomen en de verschillen te benutten, is het belangrijk om in een vroeg stadium het conflict op te zoeken. Niet de verschillen wegpoetsen, maar juist onderzoeken.

Deep democracy biedt een handvat om groepen waar (veel) emoties en conflicten spelen op neutrale manier te begeleiden. Mijn  ervaring leert dat velen (managers en teamleden) die kennis heeft gemaakt met Deep Democracy anders te werk gaan bij het nemen van (groeps)besluiten.  De binding onder de teamleden wordt versterkt.  Het biedt betrokkenen werkelijk een nieuw perspectief op het werk. 

Bovenstaande methode kan ingezet worden bij:

  • besluiten nemen die echt toe doen. 
  • vastgelopen vraagstukken vlot trekken
  • conflicten en polarisatie verhelderen en oplossen
  • beweging creëren
  • sorry zeggen

Voor wie: 

Teamleiders, leidinggevenden en managers die zicht willen krijgen op de patronen van het team en dit willen beïnvloeden en veranderen.

Wil je meer weten:

Neem met mij contact op.