Categorie : Uncategorized

Vraagt u zich als leidinggevende/manager af hoe het komt dat onvoldoende vooruitgang wordt geboekt in uw organisatie of afdeling? U weet dat iedereen zijn best doet – dáár ligt het niet  aan – maar inspanningen leiden niet tot de gewenste resultaten. Fijn is het zeker niet en u weet dat het tijd is om iets te doen, maar wat en hoe?

Onrust, gemopper en gedoe horen soms bij teams en vaak bij veranderingen ,  echter als dit lang aanhoudt krijgen organisaties, leiders  en medewerkers er last van: de voortgang van de organisatie of van een  team  stagneert.  Het kan invloed hebben op het perspectief van de betrokkenen en kan lastig te doorbreken zijn.

Mogelijk herkent u onderstaande uitspraken:

  1. “De betrokkenheid van mijn medewerkers stagneert”.
  2. “Medewerkers klagen onderling en zeggen onvoldoende gehoord te worden”.
  3. “We maken ons zorgen over het behalen van de resultaten”.
  4. “Medewerkers verlaten de organisatie, omdat ze het niet meer in geloven dat het beter wordt”.
  5. “Leiders willen meer grip op de dynamiek van de medewerkers en hiermee op de resultaten van het team”.
  6. “In een overleg zijn de medewerker “ja” knikkers, maar in de praktijk doen ze anders”

Ambro-persperctief helpt  met coaching en training, zowel op individueel als op teamniveau,  medewerkers weer perspectief te bieden. En ook zeker voor de managers.  De in te zetten methodieken zijn “versnellers” om het perspectief snel in beeld te krijgen. Door meer zicht te krijgen in de stimulerende en belemmerden patronen en rituelen in teams, kan bezien worden wat opgelost en/of aangepakt dient te worden. Oplossen wat opgelost moet/kan  worden en aanpakken dat aangepakt moet/kan worden. Dit wel waar je invloed op kunt hebben. Dit zodat betrokkenen weer een positiever perfectief krijgen. Een positief perspectief  leidt tot meer betrokkenheid, motivatie en het beter kunnen realiseren van de doelen.

Door te werken vanuit een eigen ruime ervaring in de rol van coach, trainer en adviseur  worden situaties sneller herkend en is de aanpak effectiever.

Wil je meer weten, neem met mij contact op of kijk alvast naar  teamversnellers