Individuele coaching

 

Van je medewerkers verwacht je zelfstandigheid, professioneel omgaan met cliënten en hun netwerk, met collega’s en steeds vaker ook met andere belanghebbenden. Ze moeten initiatief en verantwoordelijkheid nemen, resultaatgericht werken en daarnaast open reflecteren op hun handelen. En dat alles in een steeds veranderende omgeving. Dat vraagt nogal wat van ze terwijl we weten dat niemand perfect is. Iedere organisatie is gebaat bij goed functionerende medewerkers die plezier in hun werk hebben. Alleen met goed gemotiveerd ‘menselijk kapitaal’ kan een organisatie zijn doelen optimaal bereiken.

Medewerkers kunnen met vragen zitten als:

  • Ik wil zo graag iets voor anderen betekenen en belangrijk aandeel hebben in het werk. Hoe voorkom ik dat ik over mijn grenzen ga?
  • Wat doet “eigen regie en participatie” met mij? Hoe ga ik om met al die verschillende belangen?
  • Hoe word ik serieus genomen in verschillende samenwerkingsvormen?
  • Ik werk in meerdere verschillende teams. Hoe ga ik om met de verantwoordelijkheden die er van mij gevraagd worden?
  • Ik vind het lastig om mijn collega’s aan te spreken. Conflicten ga ik liever uit de weg, hoe kan ik daar beter mee leren omgaan?
  • Al die organisatieveranderingen. Ik mis het oude werken en kan mijn draai niet goed vinden.
  • Ik voel me onzeker over mijn werkprestaties en dat put me uit. Hoe kan ik daar anders mee omgaan?

Kortom: (werkgerelateerde) vraagstukken kunnen heel verschillend zijn. Mijn aanpak is echter altijd gebaseerd op de volgende drie fasen:

  1. Inzicht krijgen: Samen onderzoeken we wat er speelt, hoe je daar last van hebt en waar het probleem door wordt veroorzaakt.
  2. Probleemoplossing- en werkfase: Met het verkregen inzicht weten we ook wat de beste aanpak voor jou gaat zijn. Daar maken we een plan voor en je gaat daarmee aan de slag.
  3. Stabilisatie: In deze fase is je probleem hanteerbaar geworden en weet je zelf wat voor jou werkt en hoe je het kunt toepassen. Zo kun je ook in de toekomst terugvallen op wat je hebt geleerd.

Coachen kan een middel zijn om mensen beter te motiveren, beter te laten functioneren en weer met plezier te laten werken. Het is een middel om problemen aan te pakken die gerelateerd zijn aan het werk.

En met bovenstaande aanpak werk je zelf aan een nieuw perspectief

Voor wie:

Voor teamleiders, leidinggevenden en managers die de medewerker meer zicht willen laten krijgen op hun vraagstuk en dit willen veranderen. Ook individuele medewerkers kunnen contact op nemen.

Wil je meer weten:

Neem met mij contact op om de mogelijkheden te bespreken, die bij jou passen.