Perspectief

 

Veel organisaties zijn volop in beweging en ontwikkelingen gaan razend snel. Niets is statisch en alles is met elkaar verbonden. Dit maakt situaties complex en soms onoverzichtelijk. Door de dynamiek verlangen organisaties dat hun leiders en medewerkers  zich blijven ontwikkelen. Het omgaan met de veranderingen en de bijbehorende complexiteit vraagt inzicht, overzicht, flexibiliteit en moed. De druk om de veranderingen bij te blijven of zelfs voor te zijn neemt toe. Elke verandering levert een bepaalde mate van gedoe op. Gedoe hoort er vaak bij, echter als dit lang aanhoudt, krijgen organisaties, leiders  en medewerkers er last van: de voortgang van de organisatie of van een team stagneert. Het kan invloed hebben op het perspectief van de betrokkenen en kan lastig te doorbreken zijn.

Mogelijk herken je onderstaande uitspraken:

  1. “De betrokkenheid van mijn medewerkers stagneert.”
  2. “Medewerkers klagen onderling en zeggen onvoldoende gehoord te worden.”
  3. “We maken ons zorgen over het behalen van de resultaten.”
  4. “Medewerkers verlaten de organisatie, omdat ze niet meer geloven dat het beter wordt.”
  5. “Leiders willen meer grip op de dynamiek van de medewerkers en hiermee op de resultaten van het team.”
  6. “In een overleg zijn de medewerker “ja” knikkers, maar in de praktijk doen ze anders.”

Ambro-persperctief ondersteunt met coaching en training, zowel op team als op individueel niveau, medewerkers in het vinden van een perspectief. En ook zeker voor de managers.  De in te zetten methodieken zijn “versnellers” om het perspectief sneller in beeld te krijgen. Dit om de veranderingen te helpen realiseren. Door meer zicht te krijgen in de stimulerende en belemmerenden patronen en rituelen in groepen en teams, kan bezien worden wat opgelost en/of aangepakt dient te worden. Dit zodat betrokkenen weer een perfectief krijgen. Een nieuw perspectief  leidt tot meer betrokkenheid, motivatie en het beter kunnen realiseren van de doelen.

Door te werken vanuit een eigen ruime ervaring in de rol van coach, trainer en adviseur  worden situaties sneller herkend en is de aanpak effectief.

Wil je meer weten, neem met mij contact op of kijk alvast naar  teamversnellers .